Standardy Ochrony Małoletnich

Zasady i procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem
w Niepublicznym Przedszkolu Bajkowa Przygoda w Rzeszowie

 

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Personel placówki, realizując te cele, działa w ramach
obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych placówki oraz swoich kompetencji.

Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolebajkowaprzgoda.pl. Są dostępne w formie papierowej w placówce, są promowane wśród całego personelu, rodziców i małoletnich uczęszczających do przedszkola.

Poszczególne grupy małoletnich są aktywnie zapoznawane z poniższymi Standardami poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne przez psychologa przedszkolnego.