Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Przygoda” realizuje projekt „Kreatywny i twórczy rozwój przedszkolaka w Przedszkolu Bajkowa Przygoda”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

 

Wartość Projektu wynosi 598379,75 PLN.
Wysokość dofinansowania Projektu ze środków europejskich wynosi 508622,78 PLN.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Rzeszowa oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Planowany efekt zostanie osiągnięty poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w nowo utworzonej placówce „Bajkowa Przygoda” w Rzeszowie przy ul. Św. Rocha 130.

Opłata Rodziców – czesne 124zł miesięcznie (przez okres 12 miesięcy)

Z projektu sfinansowane jest :
– wyżywienie
– opieka
– zajęcia (edukacyjne, sportowe, taneczne, muzyczne, j. angielski oraz dodatkowe atrakcje edukacyjne)

www.mapadotacji.gov.pl