Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z wyposażeniem Przedszkola Bajkowa Przygoda