Zapoznaj się z naszą ofertą dla dzieci z orzeczeniem z poradni

OFERTA DLA DZIECI Z ORZECZENIEM Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Przedszkole BAJKOWA PRZYGOADA zaprasza dzieci z orzeczeniem z poradni. Obecnie zapewniamy fachową opiekę dzieciom z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, niedosłuchem i schorzeniami ruchowymi. Zajęcia dla dzieci są dostosowane do ich możliwości i potencjału, co sprzyja doskonałej integracji z rówieśnikami, rozwojowi ich zdolności, zaspokojeniu wielkiej ciekawości świata.

 Opieka na dziećmi oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez terapeutów pracujących w naszym Przedszkolu: oligofrenopedagog, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta oraz instruktor Integracji Sensorycznej.  

Kontakt:
Powstańców Styczniowych 57/2
35-607 Rzeszów
608 659 133
694 809 600
bajkowa.przygoda@op.pl