Przedszkolaki zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa na drodze. W teorii i praktyce poznały takie pojęcia jak: odpowiedzialność, ostrożność, ograniczone zaufanie. Na podstawie multimedialnej prezentacji i pomocy dydaktycznych „Pani Policjantka” przedstawiła zasady bezpiecznego zachowania na jezdni bez i z sygnalizacją świetlną. Uczuliła dzieci aby zawsze zachowywały szczególną ostrożność na jezdni. Z wielką radością teorię przełożyliśmy na praktykę 😁